Det går att fylla en kolsyreflaska för läskmaskin från en större.

Det går att fylla en kolsyreflaska för läskmaskin från en större.

På flaskan står hur mycket kolsyra den innehåller full, nyare maskiner vanligtvis 425 gram och gamla grå soda stream 300 gram. Man tömmer gasflaskan helt och placerar den i frysen några timmar. Sedan kopplar man ihop flaskan med en större flaska och lägger den på en våg. Därefter släpper man igenom kolsyra tills flaskan är full, när ser man på vikten (tomflaska + full mängd kolsyra).

Detaljerad information finns här och här.

Man behöver en avstängningskran på den större flaskan och ordentliga kopplingar ock slangar avsedda för det extremt höga kolsyretrycket.

Samma sak om man kan skaffa en större kolsyreflaska och koppla direkt in i läskmaskinen, det måste vara rätt kopplingar och rätt slang, liknande artikel 5057 här.

Detta kan också vara en affärside för någon av hembryggningsbutikerna. Ta fram en sådan koppling och sälja. Fyll större kolsyreflaskor själv – detta kan man göra utan pump om man accepterar längre tid än 20 sekunder med utrustning typ 5055 här – eller hos någon som fyller brandsläckare, akvariumkolsyra eller till pubar. Eller bli återförsäljare för 3,75 kg fyllningar.

Någon kanske tar upp kampen med Sodastream. En kolsyrepump modell superlyx kostar 40.000 och en snikvariant hälften. Med en sådan kan man fylla medan kunderna väntar, på 20 sekunder. Genom att köpa fyllningsanläggningen på leasing och fördela kostnaden på ett eller flera år kan företagaren komma igång utan stora kostnader.

För själva lär inte branschen sänka kolsyrepriset, Wassermaxx ägs av Aga och Airliquide har intressen i andra märken. Genom att alla skyddar sig så kan dom inte heller fylla varandras CO2-flaskor.

Dock är en ny generation läskmaskiner på ingående, med kylsystem och som kolsyrar vattnet on-line, ingen kolsyra förloras. Kolsyrat vatten ur kranen, i princip små restaurangmaskiner för hemmabruk. Vattnet måste vara kylt om man vill ha rejält med kolsyra, modeller utan kylning kommer nog att försvinna. Modeller med kylning kolsyrar ofta ännu bättre än en läskmaskin. Dom kostar mycket men det fina är – kolsyran kan köpas i flaskor från 3,75 kg och uppåt. Helt plötsligt blir kolsyran rejält billigt.

Sodastreams fantastiska kolsyreavtal

Jag köpte min Sodastream kontant och betalade i kassan.

När jag kom hem och öppnade förpackningen så hittade jag en liten gul lapp enligt vilken jag nu automatiskt saknade rätt att disponera kolsyreflaskan som jag nyss betalt. Det stod:

ANVÄNDARLICENSCERTIFIKAT
för en Alco2Jet 60 Cylinder
(Vänligen förvara på säker plats)

Detta är ett lagligt bindande avtal mellan Soda-Club (C02) Ltd. Schweiz(hädanefter “Cylinderägaren”) och dess konsument beträffande rätten att använda en Cylinder.

Fantastiskt att jag helt plötsligt befinner mig i ett bindande avtal genom att öppna en låda…

GENOM ATT ÖPPNA VENTILSKYDDET PA ALCO2JET-CYLINDERN TILL VILKEN DENNA LICENS ÄR BUNDEN FÖRBINDER DU DIG AUTOMATISKT TILL ANVÄNDARLICENSEN. OM DU VÄLJER ATT INTE BINDA DIG TILL ANVÄNDARLICENSEN, SKALL DU GENAST RETURNERA ALCO2JET CYLINDERN MED OBRUTET VENTILSKYDD.

Om jag tar av plasthatten på kolsyreflaskan jag just köpt och betalat har tydligen automatiskt ingått avtal med Sodastream. Om jag inte kan Svenska då eller inte läste den gula lappen? Om ett barn på 10 år öppnade flaskan? Eller min hund? Sitter dom då fast i ett avtal med Sodastream… Vov.

Alla Alco2Jet cylindrar (“cylindern/cylindrarna”) är och förblir egendom som tillhör Cylinderägaren. Ingen part har rätt att sälja, hyra ut, låna, leasa, insamla, acceptera, återfylla eller överföra dessa Cylindrar om detta inte specifikt godkänts av Cylinderägaren.

Hej och hå, jag äger inte det jag köpt! Jag får inte sälja kolsyreflaskan jag just köpte, inte ens låna ut den till grannen som också har en Sodastream. Jag får inte fylla på flaskan med kolsyra från min stora 7 kg flaska som kostar 250 kr att fylla, när Sodastream tar 90 kr för 425 gram. Jag har köpt och betalt men äger inte min egen kolsyreflaska, det gör Sodastream.

Alco2Jet Cylinder upplåtes till dig mot betalning av en användarlicensavgift. Du får inneha och använda denna Cylinder i en lämplig sodamaskin till dess att den är tom eller för en period på max 5 år, vilketdera som infaller tidigast, varefter den utan dröjsmål och i gott skick måste returneras av innehavarentill Soda-Club International BV eller en auktoriserad återförsäljare av SodaStream.

Tydligen måste jag skaffa en almanacka 5 år framåt för innan dess måste jag dessutom lämna tillbaka cylindern till Soda stream i Holland…

Vid retur av den tomma Alco2Jet Cylindern har den licensierade innehavaren rätt att begära och få en utbytes Alco2Jet Cylinder till priset av endast gasinnehållet och villkoren för användarlicensen fortsätter sedan att gälla förutbytes Alco2Jet Cylindern.

Om du skulle önska returnera cylindern utan att byta ut den mot en full, kommer en returavgift på sek 18 utbetalas vid retur av cylinder i gott skick tillSoda-Club International BV eller en auktoriserad återförsäljare av SodaStream.

Vid återlämnadet får jag 18 kr för gasflaskan. Maskinen kostade över 700 kr och fungerar inte utan.

Denna Cylinder får tillsammans med användarlicenscertifikatet överföras till en tredje part förutsatt att denna tredje part godkänner de villkor och äganderättskrav som ingår i detta. Innehavaren av detta användarlicenscertifikat har rätt att använda en Cylinder enligt de villkor som föreskrivs i detta certifikat.

Allt missbruk av Alco2jet Cylinder inklusive, inter alia (betyder bland annat, tydligen finns det ytterligare hemliga skyldigheter som jag inte ens får veta), förstörelse av formen eller borttagande av de varumärken som förekommer på Cylindern eller dess etiketter, försäljning, uthyrning, utlåning, bortskänkande, övergivande eller påfyllning kommer automatiskt att berättiga Cylinderns ägare eller dennes representant att återta innehavet med ovillkorlig retur utan betalning eller ersättning från Cylinderns ägare.

Om jag själv fyller CO2flaskan har Sodastream rätt att återta den gratis, spiller färg på den eller om jag tar av etiketten eller lånar ut den till grannen för att titta på. Jag får inte ens ge bort den – ger jag bort en Sodastream i födelsedagspresent så kan Sodastream hämta cylindern gratis.

Denna licens regleras av svensk lag.

Det skulle vara unikt i världen i så fall att en part kan utfärda ensidiga avtal som många köpare inte ens känner till. Äger Du en Sodastream och inte accepterar sådana här fasoner – som gör kolsyran dubbelt så dyr genom att hindra all konkurrens – så skriv några rader och skicka en anmälan till:

Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad

Eller gör anmälan online på
http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngArticleID=620&lngCategoryID=1354

Om du skulle ha några frågor beträffande denna användarlicens eller om du av något skäl önskar kontakta Cylinderägaren, vänligen skriv till Soda-Club Worldwide BV
Holland filial, Minervum7334,4817 ZD Breda,
Nederländerna