Länka till oss

Gör en insats för vår miljö och för billigare kolsyra. Länka till oss. Länka till denna sajt.

Det kan bli fler som slutar köpa kolsyrat vatten i butiken och skaffar kolsyremaskin. Förhoppningsvis kommer fler Sodastreamägare att byta till AGA:s kolsyra, på så sätt kan vi få Sodastream att fylla sin kolsyra i Sverige i stället. Kolsyremonopolet brytas och priset på kolsyra går ner.

Nu kostar 1 liter kolsyrat vatten 1:50. Billigt mot att köpa och släpa på flaska, men med fri konkurrens skulle det kosta högst 1 krona. Sodastreams användarlicensavtal avskaffas, vilket man enligt Sodastream ingår även om man inte läst det eller ens kan läsa svenska, förhoppningsvis förbjuds “avtalet” av KO eller visas upp i pressen så Sodastream själva slutar med detta.

En länk som skickar en besökare kan göra hela skillnaden. Det kan vara Din länk, please länka till denna sajt.

http://www.bordsvatten.com

Sodastreams fantastiska kolsyreavtal

Jag köpte min Sodastream kontant och betalade i kassan.

När jag kom hem och öppnade förpackningen så hittade jag en liten gul lapp enligt vilken jag nu automatiskt saknade rätt att disponera kolsyreflaskan som jag nyss betalt. Det stod:

ANVÄNDARLICENSCERTIFIKAT
för en Alco2Jet 60 Cylinder
(Vänligen förvara på säker plats)

Detta är ett lagligt bindande avtal mellan Soda-Club (C02) Ltd. Schweiz(hädanefter “Cylinderägaren”) och dess konsument beträffande rätten att använda en Cylinder.

Fantastiskt att jag helt plötsligt befinner mig i ett bindande avtal genom att öppna en låda…

GENOM ATT ÖPPNA VENTILSKYDDET PA ALCO2JET-CYLINDERN TILL VILKEN DENNA LICENS ÄR BUNDEN FÖRBINDER DU DIG AUTOMATISKT TILL ANVÄNDARLICENSEN. OM DU VÄLJER ATT INTE BINDA DIG TILL ANVÄNDARLICENSEN, SKALL DU GENAST RETURNERA ALCO2JET CYLINDERN MED OBRUTET VENTILSKYDD.

Om jag tar av plasthatten på kolsyreflaskan jag just köpt och betalat har tydligen automatiskt ingått avtal med Sodastream. Om jag inte kan Svenska då eller inte läste den gula lappen? Om ett barn på 10 år öppnade flaskan? Eller min hund? Sitter dom då fast i ett avtal med Sodastream… Vov.

Alla Alco2Jet cylindrar (“cylindern/cylindrarna”) är och förblir egendom som tillhör Cylinderägaren. Ingen part har rätt att sälja, hyra ut, låna, leasa, insamla, acceptera, återfylla eller överföra dessa Cylindrar om detta inte specifikt godkänts av Cylinderägaren.

Hej och hå, jag äger inte det jag köpt! Jag får inte sälja kolsyreflaskan jag just köpte, inte ens låna ut den till grannen som också har en Sodastream. Jag får inte fylla på flaskan med kolsyra från min stora 7 kg flaska som kostar 250 kr att fylla, när Sodastream tar 90 kr för 425 gram. Jag har köpt och betalt men äger inte min egen kolsyreflaska, det gör Sodastream.

Alco2Jet Cylinder upplåtes till dig mot betalning av en användarlicensavgift. Du får inneha och använda denna Cylinder i en lämplig sodamaskin till dess att den är tom eller för en period på max 5 år, vilketdera som infaller tidigast, varefter den utan dröjsmål och i gott skick måste returneras av innehavarentill Soda-Club International BV eller en auktoriserad återförsäljare av SodaStream.

Tydligen måste jag skaffa en almanacka 5 år framåt för innan dess måste jag dessutom lämna tillbaka cylindern till Soda stream i Holland…

Vid retur av den tomma Alco2Jet Cylindern har den licensierade innehavaren rätt att begära och få en utbytes Alco2Jet Cylinder till priset av endast gasinnehållet och villkoren för användarlicensen fortsätter sedan att gälla förutbytes Alco2Jet Cylindern.

Om du skulle önska returnera cylindern utan att byta ut den mot en full, kommer en returavgift på sek 18 utbetalas vid retur av cylinder i gott skick tillSoda-Club International BV eller en auktoriserad återförsäljare av SodaStream.

Vid återlämnadet får jag 18 kr för gasflaskan. Maskinen kostade över 700 kr och fungerar inte utan.

Denna Cylinder får tillsammans med användarlicenscertifikatet överföras till en tredje part förutsatt att denna tredje part godkänner de villkor och äganderättskrav som ingår i detta. Innehavaren av detta användarlicenscertifikat har rätt att använda en Cylinder enligt de villkor som föreskrivs i detta certifikat.

Allt missbruk av Alco2jet Cylinder inklusive, inter alia (betyder bland annat, tydligen finns det ytterligare hemliga skyldigheter som jag inte ens får veta), förstörelse av formen eller borttagande av de varumärken som förekommer på Cylindern eller dess etiketter, försäljning, uthyrning, utlåning, bortskänkande, övergivande eller påfyllning kommer automatiskt att berättiga Cylinderns ägare eller dennes representant att återta innehavet med ovillkorlig retur utan betalning eller ersättning från Cylinderns ägare.

Om jag själv fyller CO2flaskan har Sodastream rätt att återta den gratis, spiller färg på den eller om jag tar av etiketten eller lånar ut den till grannen för att titta på. Jag får inte ens ge bort den – ger jag bort en Sodastream i födelsedagspresent så kan Sodastream hämta cylindern gratis.

Denna licens regleras av svensk lag.

Det skulle vara unikt i världen i så fall att en part kan utfärda ensidiga avtal som många köpare inte ens känner till. Äger Du en Sodastream och inte accepterar sådana här fasoner – som gör kolsyran dubbelt så dyr genom att hindra all konkurrens – så skriv några rader och skicka en anmälan till:

Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad

Eller gör anmälan online på
http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngArticleID=620&lngCategoryID=1354

Om du skulle ha några frågor beträffande denna användarlicens eller om du av något skäl önskar kontakta Cylinderägaren, vänligen skriv till Soda-Club Worldwide BV
Holland filial, Minervum7334,4817 ZD Breda,
Nederländerna

SodaStream (Soda Club) gick på pumpen i Tyskland

Sodastream (Soda Club) försökte 2006 hindra ett annat företag att fylla deras kolsyreflaskor genom att hävda att flaskan var deras egendom och inte kundens (genom avtal alla kunder måste godkänna).

Detta gick inte i Tyskland och detta kan mycket väl bli norm i Sverige. Det behövs konkurens här, både för miljöns (flaskan borde fyllas i butiken, det tar 20 sekunder med en kolsyrepump) och priset, som kunde vara hälften. Man får dock beakta att priset för kolsyrat vatten gjort hemma bara är en bråkdel av köpt kolsyrat vatten, i detta perspektiv är kolsyran redan idag rejält billig. Men det kan bli bättre.

Här är fakta på engelska från
http://www.bundeskartellamt.de
April 13, 2006

Düsseldorf Higher Regional Court confirms immediate enforceability in the Soda-Club case
Soda-Club GmbH, Wiesbaden (“Soda-Club“) may not use its dominant position abusively. Soda-Club had prevented competing suppliers from refilling Co² cartridges for water carbonating machines by claiming its ownership of the cartridges.

In February 2006 the Bundeskartellamt prohibited this conduct. Soda Club opposed the Bundeskartellamt’s immediately enforceable decision by applying to the Düsseldorf Higher Regional Court for interim measures. In provisional proceedings the court has now confirmed the Bundeskartellamt’s decision in all material respects. Soda-Club is dominant in the market for refilling CO² cartridges. Hindering competitors from refilling CO² cartridges represents an abuse of this dominant position. By this conduct Soda-Club prevents consumers from taking advantage of alternative refilling possibilities. Only the obligation to point out on labels on the company’s own cartridges that it is admissible to have them refilled by competitors was seen by the Higher Regional Court as a disproportionate measure.

Although Soda-Club can still appeal against the Higher Regional Court’s decision to the Federal Supreme Court, the Higher Regional Court’s decision implies that the numerous small and medium-sized bottling plants can now start to compete with Soda-Club and refill all cartridges circulating in the market.

Bordsvatten, vad är det?

Bordsvatten är den vanliga benämningen på ett kolsyrat vatten på flaska. En kalorifri och uppfriskande måltidsdryck när man sitter till bords. Därav namnet bordsvatten.

Kolsyrat bordsvatten är en perfekt måltidsdryck och kan köpas med eller utan smak. Smaksatta bordsvatten har ofta smak av en eller flera frukter. Genom att byta smaker behöver man aldrig bli trött på en smak utan kan alltid njuta ett gott kolsyrat bordsvatten.

Bordsvatten har inga kalorier, konstgjorda sötningsmedel eller färgämnen. Det är bara kolsyrat vatten som är smaksatt med fruktaromer.

Man kan också göra sitt eget bordsvatten i läskmaskin, även smaksätta det med aromer. Kända läskmaskiner är Wassermax och Sodastream, men det finns fler. Det blir också allt populärare att bygga in en avancerad anläggning i köket, en riktig serveringsanläggning för kylt kolsyrat vatten. Detta är dyrt – från 15000 kr för en proffsanläggning – men kolsyran till en sådan anläggning är billig för kolsyreflaskan är på 3-4 kg eller mer och det går bara åt 6-8 gram per liter kolsyrat bordsvatten. Det gör att kilopriset på kolsyran blir kollosalt billigt, det blir bara ören per liter bordsvatten. Med en läskmaskin med kolsyreflaskor på vanligen 425 gram kostar kolsyran ofta ca 1:50 per liter. Jättebilligt mot köpt bordsvatten men i stora gasflaskor kostar kolsyran bara en bråkdel.

Det finns billigare maskiner som ger kolsyrat vatten i en kran, dessa använder mindre kolsyrepatroner och kyler inte vattnet innan kolsyresättningen. Innan köp av en sådan skall man smaka ett antal gånger för att se att det blir tillräckligt mycket kolsyra i bordsvattnet.

Talar säljaren av on-line kolsyremaskiner bara om “lätt kolsyrat vatten” så smaka av. Det måste gå att kolsyra vattnet så det passar alla i familjen för om någon tycker det är för lite så kommer han inte att använda maskinen.